Reset Font to Default Medium Font Larger Font

Trang chủ

 

Cập nhật trạng thái để ngày 02 Tháng Chín 2015:  

Ngày có Hiệu lực của Thỏa thuận Dàn xếp của Qantas, Cathay Pacific Airways và Thái Aiways là ngày 15 tháng 6 năm 2015. Ngày kết thúc nhận yêu cầu bồi thường đối với các Thỏa thuận Dàn xếp này là ngày 13 tháng 10 năm 2015. Thỏa thuận Dàn xếp của JAL, Air France, Singapore Airlines, Việt Nam Airlines và Malaysia Air hiện đang chờ giải quyết kháng cáo. Vui lòng truy cập trang web này để xem thông tin cập nhật.

Nếu quý vị đã mua vé máy bay cho chặng bay giữa Mỹ và Châu Á, Úc, New Zealand, hoặc Quần Đảo Thái Bình Dương,

quý vị có thể nhận được tiền từ Thỏa thuận Dàn xếp Vụ kiện Tập thể.

 

Người sử dụng dịch vụ có thể nhận được tiền nếu họ đã mua vé máy bay có ít nhất một chặng bay giữa Mỹ và Châu Á/Châu Đại Dương vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng từ 01/01/2000 đến Ngày Thỏa thuận Dàn xếp có Hiệu lực.*

 

Nộp đơn yêu cầu bồi thường ngay bây giờ để đề nghị được thanh toán.

 

Để hiểu thêm về quyền được nhận thanh toán của quý vị, hoặc về cách thức phản đối hoặc loại trừ bản thân khỏi Thỏa thuận Dàn xếp, hãy đọc Thông báo Mẫu dài.

 

*Ngày Thỏa thuận Dàn xếp có Hiệu lực là ngày hội đủ hai điều kiện sau đây: (a) Tòa án đã đưa ra Phán quyết; và (b) thời gian kháng cáo đã hết, hoặc nếu có kháng cáo thì phán quyết cũng đã được phê chuẩn và không thể kháng cáo tiếp được nữa.

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Xin đừng liên hệ với Bị đơn hoặc Đồng phạm hoặc Tòa án để hỏi về Thỏa thuận Dàn xếp. Tất cả các cuộc gọi sẽ được chuyển hướng tới trang web này. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo phần Câu hỏi Thường gặp và các thông tin khác được đưa ra ở đây hoặc liên hệ với Quản lý Dàn xếp bằng cách gửi thư tới Transpacific Air Settlement, PO Box 2209, Faribault MN 55021-1609 USA.


Trang web này không được điều hành bởi các Bị đơn hay Đồng phạm. Vụ kiện tập thể được giám sát bởi Tòa án và được quản lý bởi một công ty quản lý, công ty này giải quyết tất cả các vấn đề trong xử lý yêu cầu bồi thường. Các Bị đơn cũng như Đồng phạm không có quyền trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ thành viên của Tập thể Tham gia Dàn xếp về các Thỏa thuận Dàn xếp.

View the Privacy Policy